24 bức ảnh khoảnh khắc hoàn hảo đến kinh ngạc

Trong một số nền văn hóa, bóng tối được cho là ma thuật với rất nhiều nghi lễ và chuyện mê tín dị đoan bên trong. Nhưng về mặt khoa học, nó chỉ là một hiện tượng quang học. Tuy nhiên, khi nhìn vào 24 bức ảnh khoảnh khắc hoàn hảo đến kinh ngạc dưới đây, bạn sẽ còn trầm trồ vì tính 'ma thuật' của chúng.

1. Chúc mừng đã lên chức làm mẹ!

1. Chúc mừng đã lên chức làm mẹ!,ảnh khoảnh khắc,hoàn hảo

2. Cầu vồng xung quanh cái bóng của máy bay.

2. Cầu vồng xung quanh cái bóng của máy bay.,ảnh khoảnh khắc,hoàn hảo

3. Cái bóng này đang "soi" chỗ nào của cô gái vậy?

3. Cái bóng này đang "soi" chỗ nào của cô gái vậy?,ảnh khoảnh khắc,hoàn hảo

4. Bạn nghĩ gì về điều này?

4. Bạn nghĩ gì về điều này?,ảnh khoảnh khắc,hoàn hảo

5. Bóng chú chó và chủ của nó xếp thành hình Nhân mã.

5. Bóng chú chó và chủ của nó xếp thành hình Nhân mã.,ảnh khoảnh khắc,hoàn hảo

6. Một nàng tiên đang nhảy múa chăng?

6. Một nàng tiên đang nhảy múa chăng?,ảnh khoảnh khắc,hoàn hảo

7. Còn đây hẳn là chiếc bóng của một chú khỉ đột!

7. Còn đây hẳn là chiếc bóng của một chú khỉ đột!,ảnh khoảnh khắc,hoàn hảo

8. Bạn có thể vui vẻ ngay cả khi bạn chỉ là một cái bóng.

8. Bạn có thể vui vẻ ngay cả khi bạn chỉ là một cái bóng.,ảnh khoảnh khắc,hoàn hảo


9. Hãy nhìn những hoa văn kẻ sọc này, đều tăm tắp luôn!

9. Hãy nhìn những hoa văn kẻ sọc này, đều tăm tắp luôn!,ảnh khoảnh khắc,hoàn hảo

10. Bạn có nhìn thấy một chú sóc đang ẩn nấp đâu đây?

10. Bạn có nhìn thấy một chú sóc đang ẩn nấp đâu đây?,ảnh khoảnh khắc,hoàn hảo

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: ảnh khoảnh khắc, hoàn hảo,