24 trích dẫn truyền cảm hứng và tạo động lực cho bản thân

Cuộc sống là một chuỗi những thăng trầm. Sẽ có lúc mọi thứ đi ngược lại với mong muốn của bạn. Sẽ có lúc bạn thất bại nhưng bạn đừng vội nản lòng, hãy tự vực dậy chính mình bằng những trích dẫn tuyệt vời dưới đây.

1. Mỗi vị Thánh đều có một quá khứ. Mỗi tội nhân đều có một tương lai.

1. Mỗi vị Thánh đều có một quá khứ. Mỗi tội nhân đều có một tương lai.,trích dẫn truyền cảm hứng,trích dẫn tạo động lực,trích dẫn hay,câu nói hay,tự vực dậy chính mình

2. Đôi khi bạn phải quên đi những điều đã mất, đánh giá cao những điều còn lại và mong chờ những điều sắp tới.

2. Đôi khi bạn phải quên đi những điều đã mất, đánh giá cao những điều còn lại và mong chờ những điều sắp tới.,trích dẫn truyền cảm hứng,trích dẫn tạo động lực,trích dẫn hay,câu nói hay,tự vực dậy chính mình

3. Đừng cao giọng mà hãy hoàn thiện lập luận của bạn.

3. Đừng cao giọng mà hãy hoàn thiện lập luận của bạn.,trích dẫn truyền cảm hứng,trích dẫn tạo động lực,trích dẫn hay,câu nói hay,tự vực dậy chính mình

4. Bạn chỉ sống một lần thôi, nhưng nếu bạn sống đúng, một lần là đủ rồi.

4. Bạn chỉ sống một lần thôi, nhưng nếu bạn sống đúng, một lần là đủ rồi. ,trích dẫn truyền cảm hứng,trích dẫn tạo động lực,trích dẫn hay,câu nói hay,tự vực dậy chính mình

5. Bất kể điều gì xảy đến với cuộc đời tôi, tôi luôn hiểu rằng: "Điều này cũng vậy, rồi sẽ qua".

5. Bất kể điều gì xảy đến với cuộc đời tôi, tôi luôn hiểu rằng: "Điều này cũng vậy, rồi sẽ qua".,trích dẫn truyền cảm hứng,trích dẫn tạo động lực,trích dẫn hay,câu nói hay,tự vực dậy chính mình

6. Mọi người sẽ quên những gì bạn nói, những gì bạn đã làm, nhưng sẽ không bao giờ quên cảm giác bạn mang lại cho họ.

6. Mọi người sẽ quên những gì bạn nói, những gì bạn đã làm, nhưng sẽ không bao giờ quên cảm giác bạn mang lại cho họ.,trích dẫn truyền cảm hứng,trích dẫn tạo động lực,trích dẫn hay,câu nói hay,tự vực dậy chính mình

7. Hãy làm điều gì đó trong hôm nay để tương lai bạn sẽ cảm ơn vì điều ấy.

7. Hãy làm điều gì đó trong hôm nay để tương lai bạn sẽ cảm ơn vì điều ấy.,trích dẫn truyền cảm hứng,trích dẫn tạo động lực,trích dẫn hay,câu nói hay,tự vực dậy chính mình

8. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải lựa chọn giữa việc sang trang và đóng sách lại.

8. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải lựa chọn giữa việc sang trang và đóng sách lại.,trích dẫn truyền cảm hứng,trích dẫn tạo động lực,trích dẫn hay,câu nói hay,tự vực dậy chính mình

Vẫn Còn, Click để xem tiếp