25 cuốn sách quý làm thay đổi cuộc đời bạn

Sách hay, sách quý có thể thay đổi số phận, cuộc đời bạn? Bởi chúng sẽ gieo những suy nghĩ tốt ở bạn. Mà như ông cha đã đúc kết, gieo suy nghĩ thì gặt hành động. Gieo hành động, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Giao tính cách, gặt số phận. Hãy tìm đọc những cuốn sách dưới đây!

#1. Tuổi trẻ Các Mác

#1. Tuổi trẻ Các Mác,

#2. Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ

#2. Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ,

#3. Đi tìm lẽ sống

#3. Đi tìm lẽ sống,

#4. Tư duy nhanh và chậm

#4. Tư duy nhanh và chậm,

#5. Nhà giả kim

#5. Nhà giả kim,

#6. Thế giới phẳng

#6. Thế giới phẳng,

#7. Đánh thức con người phi thường trong bạn

#7. Đánh thức con người phi thường trong bạn,

#8. Hành trình phương Đông

#8. Hành trình phương Đông,

#9. Đắc nhân tâm

#9. Đắc nhân tâm,

#10. Phi lý trí - Khám phá những động lực vô hình ẩn sau những quyết định của con người

#10. Phi lý trí - Khám phá những động lực vô hình ẩn sau những quyết định của con người,

#11. Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương- Phương pháp dạy con của người Do Thái và bài học về tình yêu thương được đặt đúng chỗ

#11. Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương- Phương pháp dạy con của người Do Thái và bài học về tình yêu thương được đặt đúng chỗ,

#12. Tại sao đàn ông thích tính dục và phụ nữ cần tình yêu

#12. Tại sao đàn ông thích tính dục và phụ nữ cần tình yêu,

#13. Quẳng gánh lo đi và vui sống

#13. Quẳng gánh lo đi và vui sống,

#14. Cha giàu, cha nghèo

#14. Cha giàu, cha nghèo,

#15. Giết con chim nhại

#15. Giết con chim nhại,

#16. Đọc vị bất kỳ ai

#16. Đọc vị bất kỳ ai,

#17. Thức tỉnh mục đích sống

#17. Thức tỉnh mục đích sống,

#18. Nghệ thuật quyến rũ

#18. Nghệ thuật quyến rũ,

#19. Khởi nghiệp tinh gọn

#19. Khởi nghiệp tinh gọn,

#20. Tôi là ai- và nếu vậy thì bao nhiêu

#20. Tôi là ai- và nếu vậy thì bao nhiêu,

#21. Suối nguồn

#21. Suối nguồn,

#22. Bí mật của luật hấp dẫn

#22. Bí mật của luật hấp dẫn,

#23. Dám nghĩ lớn

#23. Dám nghĩ lớn,

#24. Người giàu có nhất thành Babylon

#24. Người giàu có nhất thành Babylon,

#25. Và một số cuốn sách khác

#25. Và một số cuốn sách khác,

Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời. Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn. Hãy tìm cho mình những cuốn sách giá trị nhé!

Chia sẻ bài viết để người phát triển văn học đọc của người Việt!