25 điều bạn chưa biết về Steven Gerrard - CLB Liverpool

Người hâm mộ bóng đã thế giới vừa phải tạm biệt người tiền vệ đội trường hào hoa Steven Gerrard của câu lạc bộ Liverpool. Dưới đây là 25 điều bạn có thể chưa biết về anh

Người hâm mộ bóng đá thế giới trong những ngày vừa qua đã phải tạm biệt người tiền vệ đội trưởng hào hoa Steven Gerrard của câu lạc bộ Liverpool, nơi mà anh được gọi là huyền thoại G8. Bây giờ là lúc bạn nhìn lại sự nghiệp và những bí mật về huyền thoại bóng đá này:


ảnh steven gerrard,tiền vệ đội trưởng,câu lạc bộ Liverpool,bóng đá thế giới,huyền thoại bóng đá,bóng đá


Thử việc Manchester United MU

ảnh steven gerrard,tiền vệ đội trưởng,câu lạc bộ Liverpool,bóng đá thế giới,huyền thoại bóng đá,bóng đá

ảnh steven gerrard,tiền vệ đội trưởng,câu lạc bộ Liverpool,bóng đá thế giới,huyền thoại bóng đá,bóng đá

ảnh steven gerrard,tiền vệ đội trưởng,câu lạc bộ Liverpool,bóng đá thế giới,huyền thoại bóng đá,bóng đá

ảnh steven gerrard,tiền vệ đội trưởng,câu lạc bộ Liverpool,bóng đá thế giới,huyền thoại bóng đá,bóng đá

Chung kết C1

ảnh steven gerrard,tiền vệ đội trưởng,câu lạc bộ Liverpool,bóng đá thế giới,huyền thoại bóng đá,bóng đá

ảnh steven gerrard,tiền vệ đội trưởng,câu lạc bộ Liverpool,bóng đá thế giới,huyền thoại bóng đá,bóng đá

ảnh steven gerrard,tiền vệ đội trưởng,câu lạc bộ Liverpool,bóng đá thế giới,huyền thoại bóng đá,bóng đá

Cầu thủ vĩ đại nhất Liverpool

ảnh steven gerrard,tiền vệ đội trưởng,câu lạc bộ Liverpool,bóng đá thế giới,huyền thoại bóng đá,bóng đá

Steven Gerrard đội trưởng

ảnh steven gerrard,tiền vệ đội trưởng,câu lạc bộ Liverpool,bóng đá thế giới,huyền thoại bóng đá,bóng đá

ảnh steven gerrard,tiền vệ đội trưởng,câu lạc bộ Liverpool,bóng đá thế giới,huyền thoại bóng đá,bóng đá

ảnh steven gerrard,tiền vệ đội trưởng,câu lạc bộ Liverpool,bóng đá thế giới,huyền thoại bóng đá,bóng đá

ảnh steven gerrard,tiền vệ đội trưởng,câu lạc bộ Liverpool,bóng đá thế giới,huyền thoại bóng đá,bóng đá

ảnh steven gerrard,tiền vệ đội trưởng,câu lạc bộ Liverpool,bóng đá thế giới,huyền thoại bóng đá,bóng đá

ảnh steven gerrard,tiền vệ đội trưởng,câu lạc bộ Liverpool,bóng đá thế giới,huyền thoại bóng đá,bóng đá

ảnh steven gerrard,tiền vệ đội trưởng,câu lạc bộ Liverpool,bóng đá thế giới,huyền thoại bóng đá,bóng đá

ảnh steven gerrard,tiền vệ đội trưởng,câu lạc bộ Liverpool,bóng đá thế giới,huyền thoại bóng đá,bóng đá

ảnh steven gerrard,tiền vệ đội trưởng,câu lạc bộ Liverpool,bóng đá thế giới,huyền thoại bóng đá,bóng đá

Giã từ sự nghiệp nói lời tạm biệt