27 khoảnh khắc được chụp ngẫu nhiên mà như đã sắp đặt từ trước

Việc tạo ra các bức ảnh không khó nhưng việc vô tình để lại những khoảnh khắc trùng hợp ngẫu nhiên thì lại không dễ dàng gì.

#10 Sấm sét trên hồ Michigan - Quá đẹp đúng không!

#10 Sấm sét trên hồ Michigan - Quá đẹp đúng không!,ảnh khoảnh khắc

#11 Chiến tranh là tội ác những khoảnh khắc này lại quá ấn tượng.

#11 Chiến tranh là tội ác những khoảnh khắc này lại quá ấn tượng.,ảnh khoảnh khắc

#12 Muốn đăng hình sống ảo nhưng chụp xong là khỏi ăn.

#12 Muốn đăng hình sống ảo nhưng chụp xong là khỏi ăn.,ảnh khoảnh khắc

#13 Khoảnh khắc hoàn mĩ khi biểu diễn nghệ thuật trên không.

#13 Khoảnh khắc hoàn mĩ khi biểu diễn nghệ thuật trên không.,ảnh khoảnh khắc

#14 Chắc phải bất ngờ vì hành động này lắm.

#14 Chắc phải bất ngờ vì hành động này lắm.,ảnh khoảnh khắc

#15 Có phải con chim đại bàng đã được huấn luyện để bắt được vật thể bay?

#15 Có phải con chim đại bàng đã được huấn luyện để bắt được vật thể bay?,ảnh khoảnh khắc

#16 Chỉ thổi kẹo singum mà cữ ngờ như có một linh hồn bay ra từ miệng vậy.

#16 Chỉ thổi kẹo singum mà cữ ngờ như có một linh hồn bay ra từ miệng vậy.,ảnh khoảnh khắc

#17 Hình như chiếc điện thoại bị rớt!

#17 Hình như chiếc điện thoại bị rớt!,ảnh khoảnh khắc

#18 Cú văng nhẹ nhàng

#18 Cú văng nhẹ nhàng,ảnh khoảnh khắc

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: ảnh khoảnh khắc,