Leniho 5 năm trước

28 con đường đẹp nhất thế giới.

Bạn nên đến những con đường trong 28 con đường đẹp nhất thế giới này một lần trong đời nhé.

1. Highway 1, British Columbia.Mô tả hình ảnh

2. Skyline Drive, Virginia.Mô tả hình ảnh

3. Yoho National Park, British Columbia.Mô tả hình ảnh

4. Highway 35, Oregon.Mô tả hình ảnh

5. Glen Canyon, Utah.Mô tả hình ảnh

6. North Cascades Highway, Washington.Mô tả hình ảnh

7. Kyle Canyon Road, Nevada.Mô tả hình ảnh

[qcngang]

8. Cabot Trail, Nova Scotia.Mô tả hình ảnh

9. Texas Plain Trail.Mô tả hình ảnh

10. Coulee Corridor Scenic Byway, Washington.Mô tả hình ảnh

11. Kancamagus Highway, New Hampshire.Mô tả hình ảnh

12. State Route 12, Utah.Mô tả hình ảnh

13. White Pass Scenic Byway, Washinton.Mô tả hình ảnh

14. Inland Scenic Route 72, New Zealand.Mô tả hình ảnh

15. Mount Cook National Park, New Zealand.Mô tả hình ảnh

16. Redwood Highway, California.Mô tả hình ảnh

17. Blue Ridge Parkway, Virginia.Mô tả hình ảnh

18. Pacific Coast Highway, California.Mô tả hình ảnh

19. Joshua Tree National Park, California.Mô tả hình ảnh

[qcngang]

20. Great Smoky Mountains National Park, Tennessee.Mô tả hình ảnh

21. Valley of Fire, Nevada.Mô tả hình ảnh

22. Bethlehem, South Africa.Mô tả hình ảnh

23. Beartooth Highway, Montana.Mô tả hình ảnh

24. Lincoln Highway, Nevada.Mô tả hình ảnh

25. Great Ocean Drive, Esperance, Australia.Mô tả hình ảnh

26. Turri Road, California.Mô tả hình ảnh

27. Northern Cape, South Africa.Mô tả hình ảnh

28. Nelson Lakes, New Zealand.Mô tả hình ảnh

Hồng Hà - Ohay TV

Theo: BuzzFeed

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...