28 kiểu quảng cáo của Sài Gòn xưa

Để tìm được những bảng quảng cáo vẽ tay theo phong cách retro như thế này ở Sài Gòn bây giờ chắc khó. Cảm ơn Sài Gòn Vivu đã có công sưu tầm loạt quảng cáo này. Những hình ảnh của Sài Gòn năm 60-70, mời các bạn cùng xem!

,quảng cáo ngày xưa,quảng cáo cũ,sài gòn xưa

,quảng cáo ngày xưa,quảng cáo cũ,sài gòn xưa

,quảng cáo ngày xưa,quảng cáo cũ,sài gòn xưa

,quảng cáo ngày xưa,quảng cáo cũ,sài gòn xưa

,quảng cáo ngày xưa,quảng cáo cũ,sài gòn xưa

,quảng cáo ngày xưa,quảng cáo cũ,sài gòn xưa

,quảng cáo ngày xưa,quảng cáo cũ,sài gòn xưa

Vẫn Còn, Click để xem tiếp