3 Tình Huống - 3 Giải Pháp - 3 Bước tự vệ

Sẽ có lúc kêu gào, khóc lóc không có tác dụng. Chỉ mình có thể cứu mình mà thôi. Hãy cùng Ohay.tv học những bước tự vệ cơ bản để tự giải thoát chính mình nhé!

Nếu bạn bị ôm chầm từ phía sau...

Nếu bạn bị ôm chầm từ phía sau...,kỹ năng sinh tồn,tự vệ,thoát thân

Nếu bạn bị bóp cổ...

Nếu bạn bị bóp cổ...,kỹ năng sinh tồn,tự vệ,thoát thân

Nếu bạn bị đẩy vào tường....

Nếu bạn bị đẩy vào tường....,kỹ năng sinh tồn,tự vệ,thoát thân

Còn nhiều tuyệt chiêu tự vệ khác, bạn có thể xem ở đây.