Bình Minh 1 năm trước

30 cấu trúc câu Tiếng Anh quan trọng bạn cần biết (Phần 1)

Chỉ cần nắm chắc những cấu trúc câu quan trọng này, khả năng Tiếng Anh của bạn sẽ tiến bộ rõ rệt.

1. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing: (Thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/ làm gi) 

 + I prefer dog to cat. (Tôi thích chó hơn mèo)  

 + I prefer reading books to watching TV. (Tôi thích đọc sách hơn xem TV)

2. Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive): (Thích làm gì hơn làm gì) 

 + She would rather play games than read books. (Cô ấy thích chơi điện tử hơn đọc sách) 

+ I’d rather learn English than learn Biology. (Tôi thích học Tiếng anh hơn môn sinh học) 

3. To be/get Used to + V-ing: (Quen làm gì... ) 

 + I am used to eating with chopsticks. (Tôi quen với việc dùng đũa để ăn) 

4. Used to + V (infinitive): (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa) 

 + I used to go fishing with my friend when I was young. (Tôi từng đi câu cá với bạn khi tôi còn trẻ) 

+ She used to smoke 10 cigarettes a day. (Cô ấy tường hút 10 điếu xì gà 1 ngày)

5. To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: (Ngạc nhiên về...) 

+ I was amazed at his big beautiful villa. (Tôi rất ngạc nhiên về căn biệt thự rất đẹp của anh ấy)

6. To be angry at + N/V-ing: (Tức giận về...) 

 + Her mother was very angry at her bad marks. (Mẹ cô ấy đã rất tức giận về những điểm kém của cô ấy) 

7. to be good at/ bad at + N/ V-ing: (Giỏi về.../ kém về...) 

 + I am good at swimming. (Tôi bơi rất giỏi) 

 + He is very bad at English. (Anh ấy rất kém về Tiếng anh) 

8. by chance = by accident (adv): (Tình cờ ) 

+ I met her in Paris by chance last week. (Tôi tình cờ gặp cô ấy tại Pari tuần trước)

9. to be/get tired of + N/V-ing: (Mệt mỏi về...) 

 + My mother was tired of doing too much housework everyday. (Mẹ tôi quá mệt mỏi vì việc nhà mỗi ngày) 

10. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: (Không chịu nỗi/không nhịn được làm gì...) 

 + She can't stand laughing at her little dog. (Cô ấy không thể nhịn cười với con chó của cô ấy)

11. to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : (Thích làm gì đó...)  

+ My younger sister is fond of playing with her dolls. (Em gái tôi thích chơi búp bê)

12. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (Quá....để cho ai làm gì...) 

+ This structure is too easy for you to remember. (Cấu trúc này quá dễ cho bạn để nhớ)  

+ He ran too fast for me to follow. (Anh ấy chạy quá nhanh để tôi chạy theo)  

13. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (Quá... đến nỗi mà...) 

+ This box is so heavy that I cannot take it. (Chiếc hộp này quá nặng đến nỗi tôi không thể mang nó lên được) 

+ He speaks so softly that we can’t hear anything. (Anh ấy nói quá nhỏ đến nỗi chúng tôi không thể nghe được gì) 

14. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (Quá... đến nỗi mà...) 

+ It is such a heavy box that I cannot take it. (Chiếc hộp này quá nặng đến nỗi tôi không thể mang nó lên được) 

+ It is such interesting books that I cannot ignore them at all. (Những cuốn sách này quá thú vị đến nỗi mà tối không thể phớt lờ chúng được) 

15. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something: (Đủ... cho ai đó làm gì...) 

 + She is old enough to get married. (Cô ấy đã đủ tuổi để kết hôn) 

 + They are intelligent enough for me to teach them English. (Họ đủ thông minh để tôi dạy tiếng anh cho họ) 

16. Have/ get + something + done (past participle): (Nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...) 

 + I had my hair cut yesterday. (Tôi tự cắt tóc hôm qua) 

17. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something: (Đã đến lúc ai đó phải làm gì... ) 

 + It is time you had a shower. (Đã đến lúc bạn đi tắm) 

 + It’s time for me to ask all of you for this question. (Đã đến lúc tôi hỏi bạn câu hỏi này) 

18. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: (Làm gì... mất bao nhiêu thời gian...) 

 + It takes me 5 minutes to get to school. (Tôi mất 5 phút để đi học)

 + It took him 10 minutes to do this exercise yesterday. (Anh ấy mất 10 phút để làm bài tập ngày hôm qua) 

19. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (Ngăn cản ai/ cái gì... làm gì...) 

 + He prevented us from parking our car here. (Anh ấy ngăn họ không được đỗ xe tại đây) 

20. S + find+ it+ adj to do something: (Thấy ... để làm gì...)

 + I find it very difficult to learn about English. (Tôi thấy quá khoe để học tiếng anh)

 + They found it easy to overcome that problem. (Họ thấy vấn đề này quá dễ để vượt qua)

21. to be keen on/ to be fond of + N/V-ing: (Thích làm gì đó...) 

 + My younger sister is fond of playing with her dolls. (Em gái tôi thích chơi búp bê)

22. to be interested in + N/V-ing: (Quan tâm đến...) 

 + Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays. (Bà Brown quan tâm đến việc đi mua sắm vào mỗi Chủ nhật) 

23. To spend + amount of time/ money + V-ing: (Dành bao nhiêu thời gian/ tiền bạc làm gì...) 

 + I spend 2 hours reading books a day. (Tôi dành 2 giờ để đọc sách mỗi ngày) 

 + Mr Jim spent a lot of money traveling around the world last year. (Ngài Jim dành nhiều tiền vào việc đi du lịch vòng quanh Thế giới vào năm ngoái) 

24. To spend + amount of time/ money + on + something: (Dành thời gian/tiền bạc vào việc gì...) 

 + My mother often spends 2 hours on housework everyday. (Mẹ tối dành 2 giờ mỗi ngày để làm việc nhà) 

 + She spent all of her money on clothes. (Cô ấy dành tất cả tiền vào quần áo) 

25. to give up + V-ing/ N: (Từ bỏ làm gì/ cái gì...) 

 + You should give up smoking as soon as possible. (Bạn nên từ bỏ việc hút thuốc sớm nhất có thể) 

26. would like/ want/wish + to do something: (Thích làm gì...) 

+ I would like to go to the cinema with you tonight. (Tôi thích đi xem phim với bạn tối nay) 

27. have + (something) to + Verb: (Có cái gì đó để làm) 

 + I have many things to do this week. (Tôi có nhiều việc để làm trong tuần này) 

28. It + be + something/ someone + that/ who: (Chính...mà...) 

 + It is Tom who got the best marks in my class. (Đó chính là Tom người có nhiều điểm cao nhất lớp tôi) 

+ It is the villa that he had to spend a lot of money last year. (Đó chính là biệt thự mà anh ấy dành tiền để mua năm ngoái) 

29. Had better + V(infinitive): (Nên làm gì...). 

 + You had better go to see the doctor. (bạn nên đến gặp bác sĩ) 

30. to waste + time/ money + V-ing: (Tốn tiền hoặc thời gian làm gì )  

 + He always wastes time playing computer games each day. (Anh ấy luôn tốn thời gian dể chơi điện tử mỗi ngày)  

 + Sometimes, I waste a lot of money buying clothes. (Thỉnh thoảng, tôi tiêu tốn tiền bạc vào việc mua quần áo) 

Bạn có thể xem thêm những cấu trúc câu khác trong phần 2 của bài viết.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...