30 trang Instagram có số lượng người theo dõi khủng nhất

Danh sách 30 trang instagram có số lượng người tham gia lón nhất sau khi đã loại bỏ các nhãn hiệu, các nhóm người như: các ban nhạc và các đội thể thao

Instagram là trang mạng xã hội khá phổ biến được giới trẻ ưa chuộng. Dưới đây là danh sách 30 trang instagram có số lượng người tham gia lón nhất sau khi đã loại bỏ các nhãn hiệu, các nhóm người (như các ban nhạc và các đội thể thao) do BusinessInsider tổng hợp.

30. David Beckham

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi:  14.418.571

29. Zendaya

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi:  14.703.211

28. LeBron James

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 14.920.103

27. Drake

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 15.430.123

26. James Rodríguez

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 15.637.378

25. Justin Timberlake

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 17.009.173

24. Chris Brown

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 17.569.588

23. Ellen Degeneres

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 18.778.924

22. Cara Delevingne

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 21.866.487

21. Kevin Hart

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi:  24.511.582

20. Demi Lovato

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 26.157.042

19. Leo Messi

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 27.652.336

18. Kourtney Kardashian

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 27.995.381

17. Rihanna

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 28.686.211

16. Jennifer Lopez

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 29.664.497

15. Miley Cyrus

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 30.885.698

14. Katy Perry

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 30.915.320

13. The Rock

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 31.466.170

12. Neymar Jr.

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 34.275.856

11. Khloe Kardashian

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 35.060.006

10. Cristiano Ronaldo

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 35.304.835

9. Nicki Minaj

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 37.160.447

8. Kendall Jenner

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi:  40.220.669

7. Kylie Jenner

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi:  41.327.782

6. Justin Bieber

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 42.677.167

5. Ariana Grande

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 47.203.190

4. Selena Gomez

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi:  49.391.925

3. Beyonce

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 49.851.150

2. Kim Kardashian

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi: 50.929.269

1. Taylor Swift

ảnh instagram,bảng xếp hạng,ai nhiều fan nhất,mạng xã hội

Người theo dõi:  53.761.004