300 chàng trai Sparta làm náo loạn tàu điện ở London, Anh

300 chàng trai đầy cơ bắp đã hóa trang thành các nhân vật trong bộ phim nổi tiếng "Sparta" và diễu hành ở một khu tàu điện ngầm ở London, Anh

300 chàng trai đầy cơ bắp đã hóa trang thành các nhân vật trong bộ phim nổi tiếng "Sparta" và diễu hành ở một khu tàu điện ngầm ở London, Anh. Những người qua đường không ai có thể không kinh ngạc và phải dán mắt vào những chàng trai nóng bỏng này. 

ảnh sparta,london,những chàng trai nóng bỏng,nóng bỏng,trai đẹp


ảnh sparta,london,những chàng trai nóng bỏng,nóng bỏng,trai đẹp

ảnh sparta,london,những chàng trai nóng bỏng,nóng bỏng,trai đẹp

ảnh sparta,london,những chàng trai nóng bỏng,nóng bỏng,trai đẹp

ảnh sparta,london,những chàng trai nóng bỏng,nóng bỏng,trai đẹp

ảnh sparta,london,những chàng trai nóng bỏng,nóng bỏng,trai đẹp

ảnh sparta,london,những chàng trai nóng bỏng,nóng bỏng,trai đẹp

Nếu những anh chàng này xuất hiện ở Việt Nam thì bạn định làm gì? Có chạy theo mấy anh ấy không? :">