Khỉ Mập 4 năm trước

32 Mẫu hình Xăm khiến bạn rùng mình về độ sáng tạo.

Hiện nay nghệ thuật Xăm khá phổ biến và ngày càng phát triền, sáng tạo. Sau đây là một số tác phẩm khiến bạn không khỏi ngạc nhiên về độ sáng tạo, ảo ảnh như th

Hiện nay nghệ thuật Xăm khá phổ biến và ngày càng phát triền, sáng tạo. Sau đây là một số tác phẩm khiến bạn không khỏi ngạc nhiên về độ sáng tạo, ảo ảnh như thật và có chút rùng mình đến độ thật của nó mang lại.

Một cái lưng nghệ thuật với nhiều chi tiết.
Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Một cái chân ấn tượng.
Mô tả hình ảnh

Hai cánh tay sáng tạo.Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Những con mắt biết nói.Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh


Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...