36 logo cực kỳ thông minh và ấn tượng với ý nghĩa ẩn giấu bên trong

Logo tốt là những cái đáng nhớ. Logo tuyệt vời là những cái không thể nào quên. Dưới đây là 36 logo cực kỳ thông minh và ấn tượng với ý nghĩa ẩn giấu bên trong.

Logo tốt là những cái đáng nhớ. Logo tuyệt vời là những cái không thể nào quên. Trong thời đại ngày nay, nơi mà sự tập trung của con người còn kém hơn cả cá vàng (theo tuyên bố trong một nghiên cứu gần đây của Microsoft: các thiết bị di động đã rút ngắn thời gian tập trung trung bình của con người, thua cả loài cá vàng với trí nhớ siêu ngắn chỉ vài giây là quên béng mọi thứ). Chính vì thế, logo của bạn càng phải nổi bật hơn bao giờ hết. Dưới đây là 36 logo cực kỳ thông minh và ấn tượng với ý nghĩa ẩn giấu bên trong sẽ truyền cảm hứng thiết kế cho các bạn designer.

1.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

2.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

3.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

4.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

5.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

6.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

7.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

8.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

9.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

10.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

11.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

12.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

13.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

14.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

15.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

16.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

17.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

18.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

19.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

20.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

21.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

22.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

23.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

24.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

25.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

26.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

27.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

28.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

29.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

30.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

31.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

32.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

33.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

34.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

35.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

36.

ảnh logo thông minh,logo ấn tượng,logo ý nghĩa,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo sáng tạo

Bây giờ thì các bạn designer đã có những ý tưởng thiết kế riêng cho mình rồi chứ?

Ngọc Hà - Ohay TV

Các bạn có thể xem thêm các bài viết thú vị và bổ ích khác của mình tại đây nhé. Cảm ơn các bạn!