4 câu hỏi IQ mà 90% người sẽ trả lời sai

Những câu hỏi làm bạn phải đau đầu để suy nghĩ đáp án mà nhiều người trả lời sai.

1. Công tắc dẫn đến bóng đèn?

1. Công tắc dẫn đến bóng đèn?,

2. Có bao nhiêu ô vuông trong hình?

2. Có bao nhiêu ô vuông trong hình?,

3. đáp án là bao nhiêu?

3. đáp án là bao nhiêu?,

4. kết quả là bao nhiêu?

4. kết quả là bao nhiêu?,

Đáp án:

1. Công tắc vàng

2. 16 ô vuông

3. -13

4. 12