Alex Vo 4 năm trước

4 chiêu trò lừa gạt của thương lái Trung Quốc đối với nông dân Việt Nam.

Nông dân Việt Nam vì những lợi ích trước mắt mà phải gánh chịu những hậu quả rất lơn từ sự lựa gạt của thương lái Trung Quốc.

Nông dân Việt Nam vì những lợi ích trước mắt mà phải gánh chịu những hậu quả rất lơn từ sự lựa gạt của thương lái Trung Quốc.

1. Thu mua đĩa.

Đĩa là loài sinh vật có hại, vì ham mê lợi ích nên nông dân Việt Nam đã nuôi đĩa để bán cho Trung Quốc, gây nên những tác hại không nhỏ.

Mô tả hình ảnh

2. Thu mua bông thanh long. Thu mua hết bông thanh long thì nông dân còn trái đâu mà thu hoạch.

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

3. Thu mua lá mãng cầu. Nông dân hái hết lá mãng cầu. Cây mãng cầu không còn lá sẽ chết, thì còn trái đâu mà thu hoạch.Mô tả hình ảnh

4. Thu mua ốc bưu vàng. Từ xưa đến nay, người nông dân Việt Nam luôn tìm cách diệt ốc bưu vàng để bảo vệ cây lúa. Nay vì những lợi ích nhỏ mà nông dân Việt Nam lại nuôi ốc để rối ốc bưu vàng quay lại phá hoại cây lúa. Liệu chăng sẽ còn lương thực cho dân ta ăn!

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

 Vì những lợi ích nhỏ, mà người dân Việt Nam lại cả tin: Thu hoạch hoa thanh long, hái lá mãng cầu, nuôi đĩa, nuôi ốc bưu vàng. Để rồi, thương lái chỉ mua 1, 2 lần rồi đột ngột biến mất để lại hàng trăm hậu quả. Mãng cầu chết, không có trái thanh long bán, cây lúa bị chết, đĩa hại người. Và còn rất nhiều thủ đoạn của thương lái Trung Quốc đối với nông dân Việt Nam. Nông dân Việt Nam đừng cả tin, ham lợi ích trước mắt để rồi phải chịu những hậu quả to lớn.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...