4 hành động đơn giản tiết lộ tính cách con người bạn

Tâm lý học tin rằng ta có thể xác định tính cách của một người bằng cách thực hiện một số hoạt động rất đơn giản. Bài test này gồm 4 nhiệm vụ khá dễ dàng để thực hiện.

Hãy cùng thực hiện 4 hành động đơn giản này và hiểu rõ hơn về bản thân mình. Bạn nên chuẩn bị thêm bút và mảnh giấy nhỏ để ghi chú kết quả.

Cùng bắt đầu nhé:

1. Đan các ngón tay của bạn vào với nhau

1. Đan các ngón tay của bạn vào với nhau,đoán tính cách,trắc nghiệm vui,trắc nghiệm tính cách

Quan sát hai ngón tay cái của bạn. Nếu ngón cái của tay phải đặt trên ngón cái tay trái bạn viết xuống số 2. Ngược lại, nếu ngón cái của tay trái đặt trên bạn viết số 1.

2. Nhắm một mắt và nhìn vào một mục tiêu vô hình nào đó

2. Nhắm một mắt và nhìn vào một mục tiêu vô hình nào đó,đoán tính cách,trắc nghiệm vui,trắc nghiệm tính cách

Nếu bạn nhắm mắt phải, viết xuống số 1. Nếu bạn nhắm mắt trái, viết số 2.

3. Khoanh hai tay trước ngực bạn.

3. Khoanh hai tay trước ngực bạn.,đoán tính cách,trắc nghiệm vui,trắc nghiệm tính cách

Nhìn vào hai cánh tay bạn. Nếu tay trái của bạn đang nằm trên cánh tay phải, viết xuống số 1. Nếu tay phải của bạn đặt trên tay trái, viết số 2.

4. Vỗ tay

4. Vỗ tay,đoán tính cách,trắc nghiệm vui,trắc nghiệm tính cách

Nếu tay trái của bạn đặt phía trên tay phải khi bạn vỗ tay, viết số 1. Viết số 2 nếu bạn vỗ tay theo những kiểu khác.

Xem kết quả ở phần 2 nhé!

Vẫn Còn, Click để xem tiếp