6 Bức ảnh gây ảo ảnh thị giác

Não bộ con người tiếp nhận và xử lý thông tin về thế giới quanh ta, đôi lúc não có thể bị đánh lừa và khiến ta trông thấy những thứ không có thật. Hình ảnh đánh lừa thị giác sau đây sẽ khiến bạn ngạc nhiên với sự phức tạp của não bộ con người.

Trong 1 phút hãy tìm chữ C

Trong 1 phút hãy tìm chữ C,ảo giác,ảo ảnh thị giác

Bạn có thấy con gấu trúc đâu không?

Bạn có thấy con gấu trúc đâu không?,ảo giác,ảo ảnh thị giác

Nếu lắc đầu từ bên này sang bên kia bạn sẽ thấy điều đặc biệt

Nếu lắc đầu từ bên này sang bên kia bạn sẽ thấy điều đặc biệt,ảo giác,ảo ảnh thị giác

Hãy nhìn kỹ bức ảnh dưới đây 10 giây và bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra.

Hãy nhìn kỹ bức ảnh dưới đây 10 giây và bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra.,ảo giác,ảo ảnh thị giác

Bạn có thấy hai vòng tròn đang quay?

Bạn có thấy hai vòng tròn đang quay?,ảo giác,ảo ảnh thị giác

Nhìn kĩ xem! Hai khối gỗ này nằm cạnh nhau hay đang chồng lên nhau thế nhỉ?

Nhìn kĩ xem! Hai khối gỗ này nằm cạnh nhau hay đang chồng lên nhau thế nhỉ?,ảo giác,ảo ảnh thị giác

  • Bài liên quan: ảo giác, ảo ảnh thị giác,