6 câu châm ngôn hay về tình cảm gia đình

Gia đình chính là nguồn gốc của tất cả mọi thứ. Dưới đây là 6 câu châm ngôn hay song ngữ về gia đình, chia sẻ cùng các bạn!

#1

#1,câu nói hay về gia đình

 Dad a son’s first hero. A daughter’s first love. (Cha là anh hùng số một của bé trai và là tình yêu đầu đời của bé gái.)

#2

#2,câu nói hay về gia đình

The love of a family is life’s greatest blessing. (Tình yêu từ gia đình là lời cầu nguyện vĩ đại nhất của cuộc sống)

#3

#3,câu nói hay về gia đình

Family where life begins and love never ends. (Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu với niềm hạnh phúc bất tận. )

#4

#4,câu nói hay về gia đình

Having somewhere to go is home. Having someone to love is family. Having both is a blessing. (Nhà là nơi để về. Gia đình là nơi để yêu thương. Có nhà và gia đình, chính là lời chúc phúc.)

#5

#5,câu nói hay về gia đình

Family is the most important things in the world. (Gia đình là điều quan trọng nhất trên thế giới.)

#6

#6,câu nói hay về gia đình

Family like branches on a tree, we all grow in different directions, yet our roots remain as one. (Thành viên trong gia đình như những nhành cây, lớn lên theo những hướng khác nhau, nhưng luôn chung cội nguồn. )

  • Bài liên quan: câu nói hay về gia đình,