6 công trình kiến trúc thú vị ở Nhật Bản

Mỗi công trình kiến trúc là một tác phẩm nghệ thuật. Nếu có dịp bạn hãy thử tham quan nhé !

1. Nhà máy xử lý rác ở Maishima Osaka.

1. Nhà máy xử lý rác ở Maishima Osaka.,du lịch nhật bản,kiến trúc độc đáo,công trình,thú vị

2.Những ngôi nhà "phù thủy " ở Hamamatsu, Shizuoka.

2.Những ngôi nhà "phù thủy "  ở Hamamatsu, Shizuoka.,du lịch nhật bản,kiến trúc độc đáo,công trình,thú vị

3. "Ngôi nhà trên không" ở Chino, Nagano.

3. "Ngôi nhà trên không" ở Chino,  Nagano.,du lịch nhật bản,kiến trúc độc đáo,công trình,thú vị

4. Cây cầu Taushubetsu ở Hokkaido

4. Cây cầu Taushubetsu ở Hokkaido,du lịch nhật bản,kiến trúc độc đáo,công trình,thú vị

5. Cửa hàng thực phẩm Niimi ở Tokyo.

5. Cửa hàng thực phẩm Niimi ở Tokyo.,du lịch nhật bản,kiến trúc độc đáo,công trình,thú vị

6. Trường Aoyamaseizu ở Shibuya Tokyo.

6. Trường Aoyamaseizu ở Shibuya Tokyo.,du lịch nhật bản,kiến trúc độc đáo,công trình,thú vị