6 kiểu người - 6 môi trường hoạt động

Hầu hết ai cũng được xếp vào 1 trong 6 kiểu người ứng đúng với 6 môi trường hoạt động nghề nghiệp

Hầu hết ai cũng được xếp vào 1 trong 6 kiểu người ứng đúng với 6 môi trường hoạt động ảnh nghề nghiệp,kiểu người,nhóm người,riasec personality

1. Realistic (R) : Người thực tế

Người thuộc nhóm sở thích nghề nghiệp này thường có khả năng về kỹ thuật, công nghệ, hê thống; ưa thích làm việc với đồ vật, máy móc, động thực vật, thích làm các công việc ngoài trời

Ngành nghề phù hợp với nhóm người này gồm các nghề về kiến trúc, an toàn lao động, nghề mộc, xây dựng, thủy sản, kỹ thuật, máy tàu thủy, lái xe, huấn luyện viên, nông- lâm nghiệp, cơ khí, điện- điện tử, địa lý, địa chất, dầu khí, hải dương học, quản lý công nghiệp,..

2. Investigative (I) : Người thích nghiên cứu

Người thuôc nhóm sở thích nghề nghiệp này có khả năng quan sát, phân tích đánh giá và giải quyết các vấn đề

Các ngành nghề thuộc nhóm này thuộc các ngành lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, Y- Dược, Khoa học công nghệ, nông lâm

3. Artistic (A) :Người có tính nghệ sỹ

Nhóm người này có khả năng về nghệ t huật, khả năng về trực giác, khả năng tưởng tượng cao, thích làm việc trong các môi trường mang tính ngẫu hứng, không khuôn mẫu

Ngành nghề này bao gồm các nhóm này như các ngành nghề về văn chương, báo chí, điện ảnh, sân khấu, mỹ thuật, ca nhạc, múa, kiến trúc, thời trang, bảo tồn, bảo tàng,...

4. Social (S) : Người có tính xã hội

Nhóm người này có khả năng về ngôn ngữ, giảng giải, thích làm những viêc như giảng dạy, cung cấp thông tin, sự chăm sóc, giúp đỡ hoặc huấn luyện người khác

Ngành nghề phù hợp với nhóm này như sư phạm, giảng viên; huấn luyện viên- điền kinh; Tư vấn- hướng nghiệp; Công tác xã hội, bác sỹ chuyên khoa, thẩm định giá,...

5. Enterprising (E) :Người dám nghĩ dám làm

Người thuộc nhóm này có khả năng về kinh doanh, mạnh bạo, dám nghĩ dám làm, có thể gây ảnh hưởng, thuyết phục người khác, có khả năng quản lý

Ngành nghề phù hợp với nhóm người này bao gồm các ngành về quản trị kinh doanh, marketing, thông dịch viên, bếp trưởng, báo chí,..

6. Conventional (C) : Người công chức

Nhóm người này có khả năng về số học, thích làm việc chi tiết, thích làm việc số liệu, theo chỉ dẫn của người khác hoặc các công việc văn phòng

Ngành nghề phù hợp với nhóm này bao gồm các nghề về hành chính, thống kê, điện thoại viên, người giữ trẻ, thanh tra ngành,...

Hoàng Trang