Lê Hoàng Nhật Duy 2 năm trước

7 bài toán ma thuật hay và hại não

Toán học luôn là một trong những môn học mà chúng ta bắc buộc phải học qua. Trong toán học luôn có những bài toán học rất hóc búa. Song, cũng có những bài toán đơn giản nhưng lại rất hay và hại não. Hãy cùng Ohay khám phá đó những bài toán nào nhé.

1. Bài toán với số 3 ma thuật

Bước 1: Bạn hãy nghĩ trong đầu một số nhỏ hơn 10. 

Bước 2: Hãy gấp đôi số bạn vừa nghĩ. 

Bước 3: Hấy kết quả vừa gấp đôi cộng thêm 6. 

Bước 4: Chia kết quả trên cho 2. 

Bước 5: Lấy kết quả sau khi chia 2 trừ đi cho 3, đó là con số ban đầu bạn đã nghĩ.

Ví dụ nhé:  

Bước 1:Bạn nghĩ số 5

Bước 2:  5x2=10 

Bước 3: 10+6=16 

Bước 4: 16/2=8 

Bước 5: 8-3=5

2. Bài toán với số 8 ma thuật

Bước 1: Nghĩ trong đầu bất kì số nào bạn muốn. 

Bước 2: Hãy trừ đi 1. 

Bước 3: Nhân kết quả vừa trừ với 3. 

Bước 4: Cộng 12 với kết quả vừa ra. 

Bước 5: Chia kết quả vừa ra cho 3. 

Bước 6: Sau khi chia bạn cộng thêm 5. 

Bước 7: Sau khi cộng, trừ đi 8, đó là con số ban đầu bạn đã nghĩ.

Ví dụ nhé: 

Bước 1: Bạn nghĩ số 7 

Bước 2: 7-1=6 

Bước 3: 6x3=18 

Bước 4: 18+12=30 

Bước 5: 30/3=10 

Bước 6: 10+5=15 

Bước 7: 15-8=7

3. Bài toán với số 15 ma thuật

Bước 1: Bạn nghĩ đến bất kì. 

Bước 2: Nhân số đó với 3. 

Bước 3: Sau khi nhân cộng thêm 45. 

Bước 4: Sau đó gấp đôi kết quả vừa cộng. 

Bước 5: Chia kết quả trên cho 6. 

Bước 6: Trừ kết quả sau khi chia cho 15 và đó là con số bạn dã nghĩ lúc đầu.

Ví dụ nhé: 

Bước 1: Bạn nghĩ số 3 

Bước 2: 3x3=9 

Bước 3: 9+45=54 

Bước 4: 54x2=108 

Bước 5: 108/6=18 

Bước 6: 18-15=3

4. Bài toán với số 21 ma thuật

Bước 1: Nghĩ đến một số nguyên dương có 2 chữ số bất kỳ. 

Bước 2: Bạn hãy lấy số hàng chục hoặc hàng đơn vị rồi gấp đôi nó lên. 

Bước 3: Cộng thêm 5 vào kết quả vừa ra. 

Bước 4: Nhân 5 sau khi cộng. 

Bước 5: Cộng thêm số còn lại mà bạn không lấy ở bước 1 vào kết quả sau khi cộng. 

Bước 6: Lấy kết quả vừa ra trừ đi 4. 

Bước 7: Sau khi trừ, bạn hãy trừ tiếp 21 để ra con sô bạn nghĩ lúc đầu.

Ví dụ nhé:Bước 1: Bạn nghĩ số 23. 

Bước 2: Bạn chọn số hàng chục là 2 và gấp đôi nó lên là 4. 

Bước 3: 4+5=9 

Bước 4: 9x5=45 

Bước 5: 45+3=48 

Bước 6: 48-4=44Bước 7: 44-21=23

5. Bài toán với chuỗi số ma thuật với 3 chữ số

Bước 1: Hãy nghĩ đến một con số có 3 chữ số nguyên dương bất kỳ. 

Bước 2: Hãy nhân nó theo chuỗi 7x11x13. 

Bước 3: bạn sẽ biết con số ban đầu cách dễ dàng.

Ví dụ nhé: 

Bước 1: Bạn nghĩ số 356 

Bước 2: 356x7x11x13=356356 

Bước 3: Bạn dễ đang đoán con số ban đầu. 

6. Bài toán với chuỗi ma thuật với 2 chữ số

Bước 1: Hãy nghĩ đến một con số có 2 chữ số nguyên dương bất kỳ. 

Bước 2: Hãy nhân nó theo chuỗi 3x7x13x37. 

Bước 3: bạn sẽ biết con số ban đầu cách dễ dàng.

Ví dụ nhé: 

Bước 1: Bạn nghĩ số 45. 

Bước 2: 45x3x7x13x37=454545. 

Bước 3: Bạn dễ dàng đoán con số ban đầu.

7. Bài toán với sô 1089 ma thuật

Bước 1: Bạn hãy nghĩ đến một số có 3 chữ số nguyên dương. 

Bước 2: Bạn hãy sắp xếp 3 số đố theo thứ tự giảm dần. 

Bước 3: Bạn hãy đảo ngược số đó lại và lấy số bạn đã sắp xếp trừ cho nó. 

Bước 4: Bạn hãy cộng kết quả với đảo ngược của kết quả. Kết quả sẽ luôn là 1089.

Ví dụ nhé: 

Bước 1: Bạn chọn số 358. 

Bước 2: Sắp xếp lại bạn có 853. 

Bước 3: Đảo ngược ta có 358. 853-358=495. 

Bước 4: 495+594=1089.

Chúc các bạn học toán vui vẻ!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...