7 cách đơn giản để trở thành 'người hùng' nuôi dạy trẻ

Uốn cây từ thuở còn non
Dạy con từ thuở con còn thơ ngây
Những cách đơn giản sau đây
Sẽ giúp bố mẹ thành 'thầy' nuôi con.

1. Giải thích rõ cho trẻ bạn muốn chúng phải làm gì. Ví dụ như yêu cầu chúng tự dọn dẹp phòng và hãy chắc chắn rằng đứa trẻ hiểu tất cả những gì liên quan đến việc dọn dẹp phòng của chúng.

1. Giải thích rõ cho trẻ bạn muốn chúng phải làm gì. Ví dụ như yêu cầu chúng tự dọn dẹp phòng và hãy chắc chắn rằng đứa trẻ hiểu tất cả những gì liên quan đến việc dọn dẹp phòng của chúng.,cách dạy con

2. Cho chúng đủ thời gian để thực hiện nhiệm vụ. Ví dụ như phòng của chúng cần phải được dọn dẹp xong trước 6.30 mỗi ngày.

2. Cho chúng đủ thời gian để thực hiện nhiệm vụ. Ví dụ như phòng của chúng cần phải được dọn dẹp xong trước 6.30 mỗi ngày.,cách dạy con

3. Xác minh rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Ví dụ: kiểm tra phòng để đảm bảo rằng nó đã được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp.

3. Xác minh rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Ví dụ: kiểm tra phòng để đảm bảo rằng nó đã được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp.,cách dạy con

4. Nếu công việc được hoàn thành tốt và đúng thời gian, đứa trẻ có thể nhận được phần thưởng mà chúng mong muốn. Ví dụ: cho chúng đến nhà bạn bè, hoặc xem truyền hình, v.v.

4. Nếu công việc được hoàn thành tốt và đúng thời gian, đứa trẻ có thể nhận được phần thưởng mà chúng mong muốn. Ví dụ: cho chúng đến nhà bạn bè, hoặc xem truyền hình, v.v.,cách dạy con

5. Nếu công việc không hoàn thành đúng quy tắc thì không có phần thưởng cho đứa trẻ

5. Nếu công việc không hoàn thành đúng quy tắc thì không có phần thưởng cho đứa trẻ,cách dạy con

6. Bạn phải kiên nhẫn và không để cho chúng khóc hay cầu xin để được thưởng. Ví dụ: "Mẹ đã nói với con là phải dọn dẹp phòng của con trước khi ra ngoài mà. Nếu không làm được việc đó thì sẽ không có thưởng”.

6. Bạn phải kiên nhẫn và không để cho chúng khóc hay cầu xin để được thưởng. Ví dụ: "Mẹ đã nói với con là phải dọn dẹp phòng của con trước khi ra ngoài mà. Nếu không làm được việc đó thì sẽ không có thưởng”.,cách dạy con

7. Trẻ em sẽ thích những quy tắc công bằng và đơn giản với chúng. Nó sẽ làm cho chúng cảm thấy an toàn và ấm áp hơn cùng với nhiều phần thưởng thú vị. Bạn cần phải giữ vững lập

7. Trẻ em sẽ thích những quy tắc công bằng và đơn giản với chúng. Nó sẽ làm cho chúng cảm thấy an toàn và ấm áp hơn cùng với nhiều phần thưởng thú vị. Bạn cần phải giữ vững lập ,cách dạy con

  • Bài liên quan: cách dạy con,