7 cách trang điểm mắt để thay đổi ánh nhìn của bạn

Trang điểm để có mắt đen, trang điểm có mắt chim công, trang điểm để có đôi mắt kỳ lạ nhưng dễ thương,...là 3 trong những cách trang điểm để thay đổi đôi mắt, thay đổi cái nhìn của bạn!

#1 Mắt đen đơn giản

#1 Mắt đen đơn giản,trang điểm mắt,cách trang điểm mắt,tô mắt

,trang điểm mắt,cách trang điểm mắt,tô mắt

# 2 lông mày sắc nét, bóng mềm

# 2 lông mày sắc nét, bóng mềm,trang điểm mắt,cách trang điểm mắt,tô mắt

,trang điểm mắt,cách trang điểm mắt,tô mắt

,trang điểm mắt,cách trang điểm mắt,tô mắt

,trang điểm mắt,cách trang điểm mắt,tô mắt

# 3 Mắt chim công đẹp

# 3 Mắt chim công đẹp,trang điểm mắt,cách trang điểm mắt,tô mắt

#4 Cho một cửa sổ tâm hồn hoàn hảo

#4 Cho một cửa sổ tâm hồn hoàn hảo,trang điểm mắt,cách trang điểm mắt,tô mắt

# 5 Để có đôi mắt nổi bật

# 5 Để có đôi mắt nổi bật,trang điểm mắt,cách trang điểm mắt,tô mắt

#6 Đôi mắt kỳ lạ nhưng dễ thương

#6 Đôi mắt kỳ lạ nhưng dễ thương,trang điểm mắt,cách trang điểm mắt,tô mắt

#7 Đôi mắt quả thật rất hoang dã!

#7 Đôi mắt quả thật rất hoang dã!,trang điểm mắt,cách trang điểm mắt,tô mắt

Theo sreead.com