2 năm trước

7 câu nói hay của thám tử Sherlock Holmes!

Sherlock Holmes - Đứa con tinh thần của nhà văn Arthur Conan Doyle là một trong những thám tử tài ba nhất trên thế giới. Những câu nói của ông luôn hàm chứa những sự sâu sắc, tinh tế, quyết đoán, đôi khi đó còn lẽ sống của ông cũng như rất nhiều người khác. Hãy cùng điểm qua một số câu nói ấy của ông nhé!

1. "My name is Sherlock Holmes. It is my business to know what other people don’t know."

Tên tôi là Sherlock Holmes. Công việc của tôi là để biết những gì mà người khác không biết.

2. "It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts."

Một sai lầm cơ bản là cứ đặt trước các giả thiết khi chưa có trong tay các sự việc thực tế. Làm như vậy khiến cho nhận định của chúng ta dễ bị đi chệch lắm.

3. "To a great mind, nothing is little."

Đối với một bộ óc lớn không có gì là nhỏ.

4. "…when you have eliminated all which is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth."

Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.

5. "What you do in this world is a matter of no consequence. The question is what can you make people believe you have done."

Vấn đề không phải là bạn đã làm được gì trong thế giới này mà câu hỏi đặt ra là, những gì bạn có thể làm để khiến mọi người tin rằng bạn đã làm?

6. "I am a brain, Watson. The rest of me is a mere appendix."

Tôi là một bộ não, Waston ạ. Phần còn lại của tôi chỉ là phụ. 

7. "You see, but you do not observe. The distinction is clear."

Anh nhìn, nhưng anh không quan sát. Sự khác biệt quá rõ ràng mà.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn