2 năm trước

7 danh ngôn hay nhất về chó bằng tiếng Anh

Đọc xong những câu nói hay này chắc chắn rằng bạn sẽ ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy chú chó của mình đấy!

1. A dog is the only thing on Earth that loves you more than he loves himself. (Josh Billings)

Chó là điều duy nhất trên Trái Đất yêu bạn hơn yêu chính nó.

2. Dogs are not our whole life, but they make our lives whole. (Roger Caras)

Chó không phải là toàn bộ cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng khiến cuộc sống của chúng ta trở nên toàn vẹn.

 3. It came to me that every time I lose a dog they take a piece of my heart with them, and every new dog who comes into my life gifts me with a piece of their heart. If I live long enough, all the components of my heart will be dog, and I will become as generous and loving as they are. (Khuyết danh)

Tôi nhận ra rằng mỗi khi tôi mất một chú chó, nó mang đi theo một mảnh tim tôi, và mỗi chú chó mới đến với tôi lại tặng tôi một mảnh tim mình. Nếu tôi sống đủ lâu, tất cả tim tôi sẽ trở thành chúng, và tôi sẽ trở nên hào phóng và đầy yêu thương như chúng.

4. The more I see of Mankind, the more I prefer my dog. (Blaise Pascal)

Tôi càng nhìn Nhân loại, tôi càng thích chú chó của mình hơn.

5. A dog will teach you unconditional love. If you can have that in your life, things won’t be too bad. (Robert Wagner)

Chó sẽ dạy bạn tình yêu thương vô điều kiện. Nếu bạn có điều đó trong đời, cuộc sống ắt hẳn sẽ không quá tồi tệ.

6. The world would be a nicer place if everyone had the ability to love as unconditionally as a dog. (M. K. Clinton)

Thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nếu ai cũng có khả năng yêu thương vô điều kiện như loài chó.

7. If there are no dogs in Heaven, then when I die I want to go where they went. (Will Rogers)

Nếu không có chó ở Thiên đường, khi chết đi, tôi muốn đến nơi chúng đến.

Chủ đề chính: #danh_ngôn_tiếng_anh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn