7 vị trí trên lòng ban chân các mẹ nên thường xuyên massage cho bé

Lòng bàn chân chứa rất nhiều huyệt vị quan trọng của con người. Đối với trẻ em, lòng bàn chân rất nhạy cảm. Vì vậy các mẹ nên thường xuyên massage lòng bàn chân cho bé để bé mau ăn chóng lớn.

Lòng bàn chân chứa rất nhiều huyệt vị quan trọng của con người. Đối với trẻ em, lòng bàn chân rất nhạy cảm. Vì vậy các mẹ nên thường xuyên massage lòng bàn chân cho bé để bé mau ăn chóng lớn.