8 câu hỏi thông minh luyện trí thông minh của người thông minh

8 câu hỏi có tác dụng rèn luyện trí thông minh của người thông minh. Hãy suy nghĩ trả lời trước khi xem đáp án bạn nhé. Và cuối cùng hãy phản ý kiến của bạn cho chúng tôi!

Câu 1: Làm thế nào để kết nối 9 điểm dưới đây chỉ với 4 đường thẳng?

Câu 1: Làm thế nào để kết nối 9 điểm dưới đây chỉ với 4 đường thẳng?,câu hỏi,người thông minh

Câu 2: Kết nối 9 điểm chỉ với 3 đường thẳng

Câu 2: Kết nối 9 điểm chỉ với 3 đường thẳng,câu hỏi,người thông minh

Câu 3: Sử dụng 6 đường thẳng để nối 16 điểm dưới đây?

Câu 3: Sử dụng 6 đường thẳng để nối 16 điểm dưới đây?,câu hỏi,người thông minh

Câu 4: Sắp xếp các số từ 1 đến 9 vào 9 điểm vàng dưới đây sao cho tổng các số trên mỗi cạnh tam giác đều bằng 17

Câu 4:  Sắp xếp các số từ 1 đến 9 vào 9 điểm vàng dưới đây sao cho tổng các số trên mỗi cạnh tam giác đều bằng 17,câu hỏi,người thông minh

Câu 5: Ô màu đỏ sẽ là số nào?

Câu 5: Ô màu đỏ sẽ là số nào?,câu hỏi,người thông minh

Câu 6: Tìm một con đường từ hình vuông trên cao tới hình vuông thấp nhất để có được phép toán đúng

Câu 6: Tìm một con đường từ hình vuông trên cao tới hình vuông thấp nhất để có được phép toán đúng,câu hỏi,người thông minh

Câu 7: Các biểu tượng là số bao nhiêu? (Số cần tìm lớn >=1)

Câu 7: Các biểu tượng là số bao nhiêu? (Số cần tìm lớn >=1),câu hỏi,người thông minh

Câu 8: Bạn có thể trả lời được?

Câu 8: Bạn có thể trả lời được?,câu hỏi,người thông minh

ĐÁP ÁN NHƯ SAU:

Đáp án câu 1

Đáp án câu 1,câu hỏi,người thông minh

Đáp án câu 2

Đáp án câu 2,câu hỏi,người thông minh

Đáp án câu 3:

Đáp án câu 3:,câu hỏi,người thông minh

Đáp án câu 4:

Đáp án câu 4:,câu hỏi,người thông minh

Đáp án câu 5:

Đáp án câu 5:,câu hỏi,người thông minh

Đáp án câu 6:

Đáp án câu 6:,câu hỏi,người thông minh

Đáp án câu 7:

Đáp án câu 7:,câu hỏi,người thông minh

Đáp án câu 8:

Đáp án câu 8:,câu hỏi,người thông minh

Trên đây là những câu hỏi thông minh rèn trí thông minh cho người thông minh. Bạn thấy như thế nào. Chúng tôi ở Ohay TV rất mong nhận được ý kiến chia sẻ của các bạn!

Biên dịch: Trần Giảng

Nguồn: brightside

Xem thêm:

  • Bài liên quan: câu hỏi, người thông minh,