8 tình huống trớ trêu nhất mà ai cũng đã từng trải qua

Dưới đây là 8 tình huống trớ trêu nhất mà bạn chắc hẳn ai cũng đã từng gặp phải. Hãy cùng xem đó là những tình huống gì nhé!

Dưới đây là 8 tình huống trớ trêu nhất mà bạn chắc hẳn ai cũng đã từng gặp phải. Hãy cùng xem đó là những tình huống gì nhé!

1. Thìa luôn nhẹ hơn bát

ảnh điều khó hiểu,tình huống trớ trêu,trớ trêu

2. Vỏ đựng bút

ảnh điều khó hiểu,tình huống trớ trêu,trớ trêu

3. Làm ơn ngừng dán tem lên đồ vật

ảnh điều khó hiểu,tình huống trớ trêu,trớ trêu


4. Tẩy bút chì

ảnh điều khó hiểu,tình huống trớ trêu,trớ trêu

5. Phóng to hình ảnh. Tôi đã từng tin điều đó.

ảnh điều khó hiểu,tình huống trớ trêu,trớ trêu

6. Thiết kế núm cửa

ảnh điều khó hiểu,tình huống trớ trêu,trớ trêu7. Thiết kế sách


ảnh điều khó hiểu,tình huống trớ trêu,trớ trêu

8.

ảnh điều khó hiểu,tình huống trớ trêu,trớ trêu