9 bức ảnh nói hộ 1000 từ muốn nói về sự thật cuộc sống

Chia sẻ với các bạn những bức ảnh cực kỳ ý nghĩa về cuộc sống

#1. Sức mạnh của đoàn kết là gì?

#1. Sức mạnh của đoàn kết là gì?,

#2. Sống "trong" dễ hơn hay sống "đục" dễ hơn?

#2. Sống "trong" dễ hơn hay sống "đục" dễ hơn?,

#3. Động cơ của "lòng tốt" là gì đây?

#3. Động cơ của "lòng tốt" là gì đây?,

#4. Điều gì ngăn cản kết nối cô - trò?

#4. Điều gì ngăn cản kết nối cô - trò?,

#5. Cha mẹ sẽ ra sao khi dành hết trí tuệ và trái tim cho con? Vâng, con trở thành nguồn sống của cha mẹ. Vậy con ở trạng thái nào...thì bố mẹ ở trạng thái ấy...

#5. Cha mẹ sẽ ra sao khi dành hết trí tuệ và trái tim cho con? Vâng, con trở thành nguồn sống của cha mẹ. Vậy con ở trạng thái nào...thì bố mẹ ở trạng thái ấy...,

# 6. Đừng để lúc về già sức cùng lực kiệt mới nhận ra giá trị của tình yêu

# 6. Đừng để lúc về già sức cùng lực kiệt mới nhận ra giá trị của tình yêu,

#7. Chúng ta tạc dựng nhau

 #7. Chúng ta tạc dựng nhau,

#8. Đây là những kiểu người gì? Bạn thuộc loại nào?

#8. Đây là những kiểu người gì? Bạn thuộc loại nào?,

#8 Kẻ phá người xây

#8 Kẻ phá người xây,

Trên đây là một số bức ảnh ẩn giấu những bài học, những sự thật về cuộc sống. Nếu thấy ý nghĩa, hãy chia sẻ bài viết bạn nhé!

Trần Giảng (tổng hợp và biên tập)