9 Bức ảnh sáng tạo với ... phấn viết bảng.

Với nhiếp ảnh gia thì chỉ cần khéo léo sáng tạo sắp đặt các đồ vật phối hợp với nhau là sẽ ra bức ảnh độc đáo. Bộ ảnh sau đây sẽ chứng minh điều đó.

Với nhiếp ảnh gia thì chỉ cần khéo léo sáng tạo sắp đặt các đồ vật phối hợp với nhau là sẽ ra bức ảnh độc đáo. Bộ ảnh sau đây sẽ chứng minh điều đó. Vật dụng hổ trợ ở đây là ... các nét vẻ với phấn viết bản. :)

ảnh sáng tạo,phấn viết bảng

ảnh sáng tạo,phấn viết bảng

ảnh sáng tạo,phấn viết bảng

ảnh sáng tạo,phấn viết bảng

ảnh sáng tạo,phấn viết bảng

ảnh sáng tạo,phấn viết bảng

ảnh sáng tạo,phấn viết bảng

ảnh sáng tạo,phấn viết bảng

ảnh sáng tạo,phấn viết bảng

Lyna - Ohay ST

  • Bài liên quan: sáng tạo, phấn viết bảng,