9 quốc gia cấm hành nghề ăn xin

Có bao giờ bạn nghĩ đi ăn xin có thể là phạm tội và bị cấm ở một số quốc gia nào đó? Trong bài viết này, chúng tôi liệt kê 9 quốc gia nơi có một lệnh cấm nghiêm ngặt về ăn xin và nếu có ai tìm thấy xin ăn

Có bao giờ bạn nghĩ đi ăn xin có thể là phạm tội và bị cấm ở một số quốc gia nào đó? Trong bài viết này, chúng tôi liệt kê 9 quốc gia nơi có một lệnh cấm nghiêm ngặt về ăn xin và nếu có ai tìm thấy xin ăn, thì người ăn xin đó sẽ bị tạm giữ và trục xuất. Trong thực tế, điều đó thực sự nghiêm khắc nếu bạn dám đi ăn xin ở bất kỳ quốc gia trong số này, và luật pháp sẽ được thực hiện ngay với bạn.

Dưới đây là 9 quốc gia nơi không hề tồn tại bóng dáng ăn xin

1. Bahrain

ảnh cấm ăn xin,chuyện lạ,có thể bạn chưa biết,ăn xin

2. Denmark

ảnh cấm ăn xin,chuyện lạ,có thể bạn chưa biết,ăn xin

3.Greece

ảnh cấm ăn xin,chuyện lạ,có thể bạn chưa biết,ăn xin

4.Hungary

ảnh cấm ăn xin,chuyện lạ,có thể bạn chưa biết,ăn xin

5. Oman

ảnh cấm ăn xin,chuyện lạ,có thể bạn chưa biết,ăn xin

6. Philippines

ảnh cấm ăn xin,chuyện lạ,có thể bạn chưa biết,ăn xin

7. Qatar

ảnh cấm ăn xin,chuyện lạ,có thể bạn chưa biết,ăn xin

8. Saudi Arabia

ảnh cấm ăn xin,chuyện lạ,có thể bạn chưa biết,ăn xin

9. United Arab Emirates

ảnh cấm ăn xin,chuyện lạ,có thể bạn chưa biết,ăn xin

Nếu bạn muốn xuất ngoại để hành nghề ăn xin, hãy chú ý tránh những quốc gia này nhé ! Sẽ không thú vị gì khi bị giết đâu...