HienPham 3 năm trước

Ai là người đã thiết kế ra Quốc Kỳ Việt Nam?

Ai cũng biết Quốc Kỳ của Việt Nam là một lá cờ đỏ sao vàng, hình chữ nhật chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Nhưng không phải ai cũng biết về sự ra đời và ý nghĩa của nó.

1. Lịch sử lá Quốc Kỳ Việt Nam

Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp (23-11-1940). Tác giả sáng tạo ra lá cờ nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh này là đồng chí Nguyễn Hữu Tiến (sinh ngày 5-3-1901 tại Hà Nam). Ông từng là nhà giáo và là Bí thư liên tỉnh ủy Long Xuyên 1939-1940.Tâm huyết của tác giả khi sáng tạo ra lá cờ tổ quốc được khắc họa rõ nét qua bài thơ của ông

Hỡi những ai máu đỏ da vàng

Hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc

Nền cờ thắm máu đào vì nước

Sao vàng tươi, da của giống nòi

Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi

Hỡi sỹ nông công thương binh

Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh.

Tháng 5-1941 tại Khui Nậm, Cao Bằng, Lãnh tụ Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Trung Ương VIII quyết định thành lập tổ chức Việt Nam độc lập đồng minh - đoạn mở đầu chương trình Việt Minh ghi rõ : " Sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp, Nhật, sẽ lập nên Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, lấy cờ đỏ sao vàng năm cánh làm Quốc Kỳ". Đây là văn bản đầu tiên, chính thức quy định Quốc Kỳ Việt Nam là cờ đỏ sao vàng.

Cách Mạng tháng 8 năm 1945 thành công, Quốc hội khóa đầu tiên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946 đã ghi vào Hiến pháp: " Quốc Kỳ Việt Nam dân chủ cộng hòa hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh"

Sau ngày 30-4-1975 miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non  sông Việt Nam đã liền một dải. Từ ngày 24-6 đến 3-7-1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất họp tại thủ đô Hà Nội, đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó công nhận lá cờ đỏ sao vàng là Quốc Kỳ nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

Chân dung liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến đang ngồi vẽ cờ - tác phẩm của cố nhạc sĩ Văn Cao

2. Ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng

Nền đỏ tượng trưng cho cách mạng, màu vàng là màu truyền thống tượng trưng cho dân tộc Việt Nam, và năm cánh sao tượng trưng cho năm tầng lớp sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Lá cờ đỏ sao vàng năm cánh - đó là hồn nước, là niềm tự hào, là biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm của bản sắc dân tộc Việt Nam.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...