Ấn tượng với những bức tranh được vẽ bằng máy đánh chữ

Sử dụng máy đánh chữ để vẽ tranh, tưởng chừng đây là ý tưởng điên rồ. Nhưng với sự tài hoa của Keira Rathbone thì sử dụng máy đánh chữ làm công cụ vẽ là hoàn toàn có thật.
Hãy cùng ngắm nhìn những bức tranh!

Đơn giản

Đơn giản,vẽ tranh,máy đánh chữ,nghệ thuật

,vẽ tranh,máy đánh chữ,nghệ thuật

,vẽ tranh,máy đánh chữ,nghệ thuật

,vẽ tranh,máy đánh chữ,nghệ thuật

Chân dung

Chân dung,vẽ tranh,máy đánh chữ,nghệ thuật

Phức tạp

Phức tạp,vẽ tranh,máy đánh chữ,nghệ thuật

,vẽ tranh,máy đánh chữ,nghệ thuật

,vẽ tranh,máy đánh chữ,nghệ thuật

,vẽ tranh,máy đánh chữ,nghệ thuật

,vẽ tranh,máy đánh chữ,nghệ thuật

,vẽ tranh,máy đánh chữ,nghệ thuật

                                                                                    Nguồn ảnh: keirarathbone.com