Đây là bài nháp

ANH NGỮ MPEEC - TIỀM NĂNG ĐƯỢC KHAI THÁC - TÀI NĂNG ĐƯỢC TỎA SÁNG

“Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ đến bạn”, câu nói nhắc nhở về hành trang mà mỗi chúng ta nên mang theo vào đời, định hướng lại nhận thức về giá trị thực sự mà chúng ta nên theo đuổi để vươn đến thành công.

Hành Trang Học Tiếng Anh

,