Bạch tuộc lao vút lên bờ tấn công con mồi

Dù là động vật sống dưới nước nhưng con bạch tuộc trong clip vẫn lao vút lên bờ tấn công cua và lôi con mồi xuống thế giới của nó.

1,522
Bình chọn: 0

Dù là động vật sống dưới nước nhưng con bạch tuộc trong clip vẫn lao vút lên bờ tấn công cua và lôi con mồi xuống thế giới của nó.

0 0