Bài toán lớp 1 của Singapore thách thức người lớn

Bạn có thể tìm ra quy luật bài toán của học sinh giỏi lớp 1 ở Singapore trong bao lâu?

Cho hình ảnh sau

Cho hình ảnh sau,câu hỏi khó,tư duy logic,rèn luyện trí não

Hỏi cần đặt hình nào trong 5 phương án sau vào dấu “?” để phù hợp quy luật?