Nguyễn Thị Thu Hà 4 năm trước

Bạn bè thực sự, chúng ta có không?

Bạn là trà xanh không phải rượu mạnh. Bạn bè thực sự là thật tâm đối xử không phải chỉ đòi hỏi hoàn thành ân tình với nhau rồi thôi.

Bạn bè chính là mặc dù chúng ta đã sớm mỗi đứa một đường, mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng lúc gặp lại liền phát hiện ra vẫn là người bạn quen thuộc tâm can của chúng ta ngày nào. Cảm giác quen thuộc này có chăng là vì những bất đồng trong cuộc sống của chúng ta lại vô tình khiến chúng ta trở nên giống nhau. Dù không cần phải liên lạc với nhau dính lấy nhau hằng ngày thì chúng ta vẫn rất hiểu nhau. Tình bạn tâm giao này thật ra lại chỉ tồn tại giữa một số người nhất định mà thôi.

Mô tả hình ảnh

Khi bạn bè tìm đến bạn nhờ giúp đỡ, nhưng chuyện đó nằm ngoài khả năng của bạn, bạn có thể từ chối nhưng điều đó cho thấy tình bạn không thật sự. Nhưng bạn từng chịu ơn hắn, lại không thể nói với hắn "Không làm được.". Kết quả bạn vẫn không làm được, tận mắt thấy hắn phẫn nộ muốn tuyệt giao với bạn, dù có áy náy muốn giải bày thì cũng đã muộn. Thật ra nếu bạn bè chỉ là kiểu "Tôi nợ cậu một ân tình, cậu cũng đòi tôi lại một ân tình", tôi thà không có người bạn đó. Bạn là trà xanh không phải rượu mạnh. Bạn bè là thật tâm đối xử không phải chỉ đòi hỏi hoàn thành ân tình với nhau rồi thôi.

Mô tả hình ảnh

Bạn bè chính là dùng tâm mà sống với nhau không phải kiểu tính toàn ân tình, chỉ khi làm mà không để tâm nhận lại mới có thể cho đi mà không bận tâm về sự đáp trả...nói vậy thôi, bạn thật sự có người bạn như vậy hay không?

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...