Bạn biết mối quan hệ giữa Quang Trung và Nguyễn Huệ là gì không?

Quang Trung và Nguyễn Huệ là 2 anh em, là bạn chiến đấu, hay là 2 bố con? Bạn hãy nghe câu trả lời của học sinh nước nhà nhé.

Bác Hồ đã căn dặn rằng: “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Nhưng hiểu biết của học sinh hiện nay về lịch sử nước nhà lại còn khá khiêm tốn.

ảnh Quang Trung,Nguyễn Huệ,lịch sử việt nam,có thể bạn chưa biết


Tý và Tèo ngồi tranh luận với nhau về mối quan hệ giữa Quang Trung và Nguyễn Huệ. Tý nói:

- Quang Trung và Nguyễn Huệ là 2 anh em trong một gia đình, trong đó ông Quang Trung là anh, còn ông Nguyễn Huệ là em!

Tèo không đồng ý:

- Ai bảo mày thế! Họ chỉ là bạn thân cùng chiến đấu trên chiến trường thôi. Trong đó, Quang Trung là người chỉ huy trận đại thắng quân Thanh trên sông Bạch Đằng đấy!

Mỗi người một ý kiến, tranh luận mãi không dứt. Đang không biết phải làm sao, thì anh Tẹo đi thi đại học trên tỉnh về qua. Nghe kể lại sự việc, anh Tẹo phán:

- Hai thằng mày đều ngu cả, họ là bố con với nhau đấy. Ông Quang Trung là bố của ông Nguyễn Huệ biết chưa. Về nhà học lại lịch sử cấp 1 đi, sau còn đi thi đại học như anh nữa chứ!