Thiên Đồng 2 năm trước

Bạn biết Triều đại nào ngắn nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam?

Triều đại này chỉ kéo dài 7 năm với 2 đời vua nhưng đã để lại nhiều dấu ấn với những cải cách có giá trị thực tiễn.

Câu 1: Triều đại nào ngắn nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam?  

a. Nhà Đinh                     b. Nhà Hồ                            c. Nhà Mạc

Sai, nhà Hồ là triều đại ngắn nhất trong thời kỳ phong kiến độc lập của Việt Nam

Triều đại nhà Hồ bắt đầu từ khi Hồ Quý Ly giành giang sơn từ nhà Trần và lên ngôi năm 1400. Hồ Quý Ly sinh năm 1335, quê ở Đại Lại, Vĩnh Lộc (nay là xã Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hóa). Ông trị vì một năm thì trao ngôi cho con thứ là Hồ Hán Thương để làm thái thượng hoàng, nhưng vẫn quyết đoán mọi công việc. 

Năm 1407, cha con Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương bị quân Minh bắt. Triều đại nhà Hồ diệt vong từ đây. Tuy tồn tại ngắn, nhưng nhà Hồ cũng để lại nhiều dấu ấn, đặc biệt là cuộc cải cách toàn diện đất nước, được đánh giá có giá trị thực tiễn và đi trước thời đại.  

Triều đại nhà Đinh chỉ có 2 đời vua nhưng kéo dài được 12 năm.

Chính xác, nhà Hồ là triều đại ngắn nhất trong thời kỳ phong kiến độc lập của Việt Nam

Triều đại nhà Hồ bắt đầu từ khi Hồ Quý Ly giành giang sơn từ nhà Trần và lên ngôi năm 1400. Hồ Quý Ly sinh năm 1335, quê ở Đại Lại, Vĩnh Lộc (nay là xã Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hóa). Ông trị vì một năm thì trao ngôi cho con thứ là Hồ Hán Thương để làm thái thượng hoàng, nhưng vẫn quyết đoán mọi công việc. 

Năm 1407, cha con Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương bị quân Minh bắt. Triều đại nhà Hồ diệt vong từ đây. 

Tuy tồn tại ngắn, nhưng nhà Hồ cũng để lại nhiều dấu ấn, đặc biệt là cuộc cải cách toàn diện đất nước, được đánh giá có giá trị thực tiễn và đi trước thời đại. T

riều đại nhà Đinh chỉ có 2 đời vua nhưng kéo dài được 12 năm. 

Sai, nhà Hồ là triều đại ngắn nhất trong thời kỳ phong kiến độc lập của Việt Nam

Triều đại nhà Hồ bắt đầu từ khi Hồ Quý Ly giành giang sơn từ nhà Trần và lên ngôi năm 1400. Hồ Quý Ly sinh năm 1335, quê ở Đại Lại, Vĩnh Lộc (nay là xã Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hóa). Ông trị vì một năm thì trao ngôi cho con thứ là Hồ Hán Thương để làm thái thượng hoàng, nhưng vẫn quyết đoán mọi công việc. 

Năm 1407, cha con Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương bị quân Minh bắt. Triều đại nhà Hồ diệt vong từ đây. Tuy tồn tại ngắn, nhưng nhà Hồ cũng để lại nhiều dấu ấn, đặc biệt là cuộc cải cách toàn diện đất nước, được đánh giá có giá trị thực tiễn và đi trước thời đại.  

Triều đại nhà Đinh chỉ có 2 đời vua nhưng kéo dài được 12 năm. 

Theo vnexpress.net

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...