Bạn biết Triều đại nào ngắn nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam?

Triều đại này chỉ kéo dài 7 năm với 2 đời vua nhưng đã để lại nhiều dấu ấn với những cải cách có giá trị thực tiễn.

,Nhà Hồ,triều đại phong kiến

Câu 1: Triều đại nào ngắn nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam?  

a. Nhà Đinh                     b. Nhà Hồ                            c. Nhà Mạc

Vẫn Còn, Click để xem tiếp