Bạn có nhận ra điều gì không ổn ở bức hình này?

Nhiều người dùng Twitter đã phản đối kịch liệt về bức hình này, nhưng có lẽ sẽ khó để giải thích tại sao. Bạn có thể nhận ra điều gì không ổn?

Nhiều người dùng Twitter đã phản đối kịch liệt về bức hình này, nhưng có lẽ sẽ khó để giải thích tại sao

Nhiều người dùng Twitter đã phản đối kịch liệt về bức hình này, nhưng có lẽ sẽ khó để giải thích tại sao. Bạn có thể nhận ra điều gì không ổn?

Trang The Mirror cho rằng bức ảnh này không phải sự đánh lừa thị giác. Nhưng theo một số người để ý thấy rằng người đàn ông đang đi theo người phụ nữ đã đi sai lề đường – phía lề gần nhất con đường

“Tối chắc rằng một nửa các bạn không nhận ra vấn đề đối với bức ảnh này”

Theo Modern Gentleman Mgazine (Tạp chí đàn ông hiện đại), đối với nam giới:”Khi đi trên đường, đàn ông nên đi bên phải”, “Nếu bạn đi bộ trên đường với một người phụ nữ, hoặc là một người đàn ông lớn tuổi, bạn nên đi bên phải để thể hiện sự kính trọng họ”, “The phong tục xa xưa, người binh sĩ cầm gươm bằng tay trái, cho nên cánh tay phải được xem là cánh tay chiến đấu”