Bạn có phải người thông minh? Hãy thử sức suy luận với 4 hình ảnh sau đây

Người thông minh sẽ có trí tưởng tượng và tài quan sát tốt hơn người khác. Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây cùng Ohay nhé!

Câu 1: Chỉ 1% người chơi thấy được chiếc đàn của người nghệ sĩ? Tìm được nó, bạn vô cùng thông minh.

Câu 1:  Chỉ 1% người chơi thấy được chiếc đàn của người nghệ sĩ? Tìm được nó, bạn vô cùng thông minh.,tư duy logic,thử tài suy luận

Câu 2: Tại sao gia đình này lại hoảng sợ khi bước vào căn phòng tới vậy?

Câu 2: Tại sao gia đình này lại hoảng sợ khi bước vào căn phòng tới vậy?,tư duy logic,thử tài suy luận

Câu 3. Chỉ những người tham công tiếc việc mới thấy có điểm sai trong bức tranh này?

Câu 3. Chỉ những người tham công tiếc việc mới thấy có điểm sai trong bức tranh này?,tư duy logic,thử tài suy luận

Câu 4. Hình ảnh trong bệnh viện từ thế kỷ thứ 19. Có 3 thương binh bị sốt đang bị giấu trong bức hình? Bạn có tìm thấy họ ở đâu?

Câu 4. Hình ảnh trong bệnh viện từ thế kỷ thứ 19. Có 3 thương binh bị sốt đang bị giấu trong bức hình? Bạn có tìm thấy họ ở đâu?,tư duy logic,thử tài suy luận

Click sang trang 2 để xem đáp án là gì nhé

Vẫn Còn, Click để xem tiếp