Bạn có thể giải phép toán này bằng bao nhiêu cách?

Bài toán này đang không chính xác. Bằng cách di chuyển chỉ một que diêm, bạn có thể giải ra bao nhiêu cách

,câu đố,bài toán que diêm

Bạn tìm ra cách để giải chưa? Nếu chưa, hãy cùng xem và suy nghĩ. Thực sự có ba cách để giải quyết bài toán bằng cách di chuyển chỉ một que diêm. Cùng kéo xuống xem tiếp nhé

Dưới đây là gợi ý đầu tiên của bạn. Que diêm tô màu xanh cần phải được di chuyển.

Dưới đây là gợi ý đầu tiên của bạn. Que diêm tô màu xanh cần phải được di chuyển.,câu đố,bài toán que diêm

Nếu vẫn chưa nhìn ra kéo xuống xem đáp án.

Cách 1: Bằng cách di chuyển que diêm này, 6 trở thành 0, chúng ta thấy bài toán thành 0 + 4 = 4

Cách 1: Bằng cách di chuyển que diêm này, 6 trở thành 0, chúng ta thấy bài toán thành 0 + 4 = 4,câu đố,bài toán que diêm

Còn 2 cách nữa cơ! suy nghĩ tiếp nhé.

Tiếp tục gợi ý thứ hai. Điều này đòi hỏi bạn phải di chuyển que diêm tô màu xanh kia?

Tiếp tục gợi ý thứ hai. Điều này đòi hỏi bạn phải di chuyển que diêm tô màu xanh kia?,câu đố,bài toán que diêm

Cách 2: Bằng cách đưa que diêm màu xanh vào số 4 ở kết quả, chúng ta nhìn thấy 5 + 4 = 9,

Cách 2: Bằng cách đưa que diêm màu xanh vào số 4 ở kết quả, chúng ta nhìn thấy 5 + 4 = 9, ,câu đố,bài toán que diêm

Chỉ còn một cách. Bạn có thể hình dung ra nó mà không cần gợi ý?

Nếu bạn chưa nhìn ra kết quả, dưới này là gợi ý thứ ba và cuối cùng cho bạn

Nếu bạn chưa nhìn ra kết quả, dưới này là gợi ý thứ ba và cuối cùng cho bạn,câu đố,bài toán que diêm

Cách 3: Bằng cách loại bỏ que diêm từ dấu cộng, nó trở thành một dấu trừ. Sau đó đặt que diêm trên số 6, nó sẽ trở thành một số 8.

Cách 3: Bằng cách loại bỏ que diêm từ dấu cộng, nó trở thành một dấu trừ. Sau đó đặt que diêm trên số 6, nó sẽ trở thành một số 8. ,câu đố,bài toán que diêm

Và như vậy, chúng ta có 8-4 = 4.  

Đó là tất cả các ba cách! Bạn có thể tìm ra tất cả mà không phải nhìn gợi ý không

  • Bài liên quan: câu đố, bài toán que diêm,