Bạn có thể phân biệt được hàng thật, hàng giả?

Với công nghệ hiện đại, nhiều đồ giả thậm chí còn đẹp hơn cả đồ thật. Vậy bạn có thể phân biệt được bao nhiêu đồ thật giả trong những đồ vật sau?

#1. Đâu là gỗ thật, gỗ giả?

#1. Đâu là gỗ thật, gỗ giả?,hàng thật hàng giả,hàng xịn hàng rởm,cách phân biệt,thử tài tinh mắt

#2. Đâu là lụa thật, lụa giả?

#2. Đâu là lụa thật, lụa giả?,hàng thật hàng giả,hàng xịn hàng rởm,cách phân biệt,thử tài tinh mắt

#3. Đâu là ngọc thật, ngọc giả?

#3. Đâu là ngọc thật, ngọc giả?,hàng thật hàng giả,hàng xịn hàng rởm,cách phân biệt,thử tài tinh mắt

#4. Đâu là gốm thật, đâu là gốm giả?

#4. Đâu là gốm thật, đâu là gốm giả?,hàng thật hàng giả,hàng xịn hàng rởm,cách phân biệt,thử tài tinh mắt

#5. Đâu là da thật, đâu là da nhân tạo?

#5. Đâu là da thật, đâu là da nhân tạo?,hàng thật hàng giả,hàng xịn hàng rởm,cách phân biệt,thử tài tinh mắt

#6. Đâu là son thật?

#6. Đâu là son thật? ,hàng thật hàng giả,hàng xịn hàng rởm,cách phân biệt,thử tài tinh mắt

#7. Đâu là kim cương thật?

#7. Đâu là kim cương thật?,hàng thật hàng giả,hàng xịn hàng rởm,cách phân biệt,thử tài tinh mắt

#8. Đâu là sơn đắt tiền?

#8. Đâu là sơn đắt tiền?,hàng thật hàng giả,hàng xịn hàng rởm,cách phân biệt,thử tài tinh mắt

#9. Đâu là len lông cừu thật?

#9. Đâu là len lông cừu thật?,hàng thật hàng giả,hàng xịn hàng rởm,cách phân biệt,thử tài tinh mắt

#10. Đâu là bạc thật?

#10. Đâu là bạc thật?,hàng thật hàng giả,hàng xịn hàng rởm,cách phân biệt,thử tài tinh mắt

Cùng xem đáp án ở trang 2 bạn nhé!

Vẫn Còn, Click để xem tiếp