( bãn dịch chuẩn tiếng việt) Toàn chức pháp sư -chap 1315 : Tàn sát chi tước (trên)

( bãn dịch chuẩn tiếng việt) Toàn chức pháp sư -chap 1315 : Tàn sát chi tước (trên) Tác Giả : Loạn

( bãn dịch chuẩn tiếng việt) Toàn chức pháp sư -chap 1315 : Tàn sát chi tước (trên)

( bãn dịch chuẩn tiếng việt) Toàn chức pháp sư -chap 1315 : Tàn sát chi tước (trên) 

,

,

< chap trước          Chap sau>