bdsnhanhoa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh Tỉnh lâm đồng

Đăng 3 ngày trước
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh Tỉnh lâm đồng

Bản đồ kế (quy) hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh giai đoạn 2021-2030 bao gồm các công trình dân dụng và cơ quan. Bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quy hoạch Sử dụng đất Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đạ Tẻh xây dựng.

Theo định hướng phân bố các vùng chức năng trong Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh tầm nhìn năm 2035 đến năm 2050, vùng huyện Đạ Tẻh tỉnh lâm đồng được định hướng phát triển thành 3 tiểu vùng phát triển kinh tế như sau:

https://vnday.net/ban-do-ke-hoach-su-dung-dat-huyen-da-teh-tinh-lam-dong-15183

Chủ đề chính: #bản_đồ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn