Bản đồ Trung Quốc qua các triều đại lịch sử

Trung quốc là một đất nước rộng lớn với nền văn hóa đa dạng cùng lịch sử văn minh lâu đời. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, chiến tranh loạn lạc

Trung quốc là một đất nước rộng lớn với nền văn hóa đa dạng cùng lịch sử văn minh lâu đời. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, chiến tranh loạn lạc, triều đại luân phiên đổi thay mà lãnh thổ cũng mở rộng hay thu hẹp lại. Dưới đây là một số bản đồ mình đã sưu tầm được, mời các bạn cùng tham khảo!

1. Bản đồ Trung Quốc thời đồ đá

ảnh trung quốc,lịch sử trung quốc,bản đồ trung quốc

2. Bản đồ Trung Quốc thời nhà Hạ

ảnh trung quốc,lịch sử trung quốc,bản đồ trung quốc

3. Bản đồ Trung Quốc thời nhà Thương

ảnh trung quốc,lịch sử trung quốc,bản đồ trung quốc

4. Bản đồ Trung Quốc thời nhà Chu

ảnh trung quốc,lịch sử trung quốc,bản đồ trung quốc

5. Bản đồ Trung Quốc thời nhà Tần

ảnh trung quốc,lịch sử trung quốc,bản đồ trung quốc

5. Bản đồ Trung Quốc thời nhà Hán

ảnh trung quốc,lịch sử trung quốc,bản đồ trung quốc

6. Bản đồ Trung Quốc thời nhà Đường

ảnh trung quốc,lịch sử trung quốc,bản đồ trung quốc

7. Bản đồ Trung Quốc thời nhà Tống

ảnh trung quốc,lịch sử trung quốc,bản đồ trung quốc

8. Bản đồ Trung Quốc thời nhà Nguyên

ảnh trung quốc,lịch sử trung quốc,bản đồ trung quốc

9. Bản đồ Trung Quốc thời nhà Minh

ảnh trung quốc,lịch sử trung quốc,bản đồ trung quốc

10. Bản đồ Trung Quốc thời nhà Thanh

ảnh trung quốc,lịch sử trung quốc,bản đồ trung quốc