Minh Tiệp Làm Culi tại Ohay TV

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10

Đăng 8 năm trước

Ngày hôm nay trên mạng xã hội có một số người chia sẻ bộ sưu tập hình ảnh bản đồ Việt Nam từ những năm thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 19.

Ngày hôm nay trên mạng xã hội có một số người chia sẻ bộ sưu tập hình ảnh bản đồ Việt Nam từ những năm thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 19. Chia sẻ cùng các bạn, tôi sẽ bổ sung thêm các thông tin chi tiết sau, hoặc nếu bạn nào có thông tin gì về từng thời kỳ vui lòng comment để bài viết được hoàn thiện.

Mô tả hình ảnh

Năm 905

Mô tả hình ảnh

Năm 930

Mô tả hình ảnh

Năm 931

Mô tả hình ảnh

Năm 937

Mô tả hình ảnh

Năm 938

Mô tả hình ảnh

Năm 944

Mô tả hình ảnh

Năm 966 - 967

Mô tả hình ảnh

Năm 967

Mô tả hình ảnh

Năm 968

Mô tả hình ảnh

Năm 980

Mô tả hình ảnh

Năm 1010

Mô tả hình ảnh

Năm 1014

Mô tả hình ảnh

Năm 1048

Mô tả hình ảnh

Năm 1069

Mô tả hình ảnh

Năm 1154

Mô tả hình ảnh

Năm 1225

Mô tả hình ảnh

Năm 1306

Mô tả hình ảnh

Năm 1400

Xem tiếp Phần 2

Chủ đề chính: #bản_đồ_việt_nam

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn