Bạn phụ thuộc vào công nghệ đến mức nào?

Chúng ta đang sống trong thời đại mà công nghệ ngày càng phát triển. Bạn có bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình lệ thuộc vào công nghệ đến mức nào không?

Chúng ta đang sống trong thời đại mà công nghệ ngày càng phát triển. Bạn có bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình lệ thuộc vào công nghệ đến mức nào không?
Hãy cùng khám phá những điều sau đây qua một dự án của Ajit Johnson, dự án mang tên #This-Gernaration, ra đời với mục đích trả lời cho câu hỏi trên.

1. Tín đồ mạng xã hội

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

“Hãy để tôi cập nhật ảnh đại diện của mình trước khi đưa tôi đi”

2. Bao lâu rồi bạn chưa đọc sách?

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

3. “Cái gì không biết thì tra Google”

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

4. Tín đồ Candy Crush

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

5. WC

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

6. Không thể sống thiếu WiFi

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

7. Thay ảnh đại diện mỗi ngày

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

8. Trên mạng và ngoài đời

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

9. “I’m Feeling Lucky”

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

10. Công nghệ đang “giết chết” giao tiếp

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

11. Cách để ghi nhớ

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

12. Những tín đồ cuồng “Like”

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

13. Công nghệ cũng “giết chết” tuổi thơ

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

14. Tình yêu tan vỡ

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

15. Thần tượng

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

16. Thiếu nước thì được nhưng Internet thì không

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

17. Ác mộng

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

18. SEX

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

19. Tín đồ Selfie

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

20. Thiệp mời đám cưới

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

21. Tín đồ Instagram

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

22. Hãy đặt điện thoại xuống !

ảnh cuộc sống phụ thuộc công nghệ,facebook,whatsapp,instagram,internet

Bạn có sẵn sàng để rời xa điện thoại dù chỉ một ngày không?

Ảnh AJIT JOHNSON.  

Xem thêm những bài viết khác của mình tại đây nhé !