Băng dính có thể làm kính mờ trở nên trong suốt.

Sử dụng băng dính để làm trong suốt tấm kính mờ. Có gì đó ảo diệu nơi đây :)

3,078
Bình chọn: 0/0

Băng dính có thể làm kính mờ trở nên trong suốt.

0 0

Bài liên quan: Băng dính, mờ, trong, youtube,