Băng dính có thể làm kính mờ trở nên trong suốt.

Sử dụng băng dính để làm trong suốt tấm kính mờ. Có gì đó ảo diệu nơi đây :)

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Băng dính có thể làm kính mờ trở nên trong suốt.

  • Bài liên quan: Băng dính, mờ, trong, youtube,