bui john
2 năm trước

Bất bại danh tướng Nguyễn Quyện thời tam quốc của Việt Nam là ai?

Trong Lịch sử Việt Nam, nếu chuyển thể làm phim có lẽ nhân vật nên được cân nhắc nhiều phải là Nguyễn Quyện, đại danh tướng thời Nam - Bắc Triều cũng là học trò của người tạo ra thế cục tam quốc ở Việt Nam: 'Nguyễn Bỉnh Khiêm'.

BẤT BẠI DANH TƯỚNG NGUYỄN QUYỆN

Cha ông là Nguyễn Thiến làm quan trong triều Mạc. Sau cùng thông gia là Thái Tể Lê Bá Ly trốn sang Lê-Trịnh khi bị thất thế trước sủng thần Phạm Quỳnh, Phạm Dao (Khi ấy Phụ Chính Thúc Vương Mạc Kính Điển vì đánh trận phương xa mà không kịp về phân xử). Sau này khi phụ thân mất, ông cùng Nguyễn Miễn lại nghe lời sư phụ Nguyễn Bỉnh Khiêm quay về phò họ Mạc. Và cũng từ đó quan lộ của ông bắt đầu thăng tiến.

Ngay lập tức ông được Phụ Chính Mạc Kính Điển gả con gái Ngọc Tỷ cho. Và Vua Mạc Tuyên Tông phong tước Văn Phái hầu.

Sau nhiều trận thắng lớn, Như trận Thủy chiến Giao Thủy, đặc biệt là trận Nghệ An với Trịnh Mô. Ông được xếp vào hàng đỉnh cao. Nếu ông nhận thứ hai, không có vị tướng nào dám nhận thứ nhất dù là phe Mạc hay phe Trịnh. 

Sử chép: "Năm 1576, Mạc Kính Điển một lần nữa mang quân vào đánh Thanh Hoá và lại sai Nguyễn Quyện cầm quân đánh Nghệ An. Nguyễn Quyện đụng với Tấn quận công Trịnh Mô, đánh nhau vài tháng. Sau Trịnh Mô nhiều lần đánh không được, trốn về Thanh Hoa (tức Thanh Hóa), đến huyện Ngọc Sơn. 

Nguyễn Quyện nói: "Trịnh Mô đánh thua chạy về, rút quân không có hiệu lệnh, ta thế nào cũng bắt được nó". Rồi ông tự đốc quân đuổi tới Ngọc Sơn, bắt được Trịnh Mô ở giữa đường đưa về Thăng Long.

Đại Việt Sử ký Toàn thư của nhà Lê ghi nhận: "Từ đấy, oai thanh của Nguyễn Quyện ngày một lừng lẫy, trở thành viên danh tướng của họ Mạc. Các tướng hùng, tôi giỏi cả miền Giang Đông (Hải Dương, Sơn Nam) đều cho là không bằng Nguyễn Quyện."

Xét về tài năng, có lẽ ông là một trong những vị tướng giỏi toàn diện cả lục chiến lẫn thủy chiến. Rất tiếc vào cuối đời ở cái tuổi 80 danh tướng bất bại đã bại trận và cũng là trận thua đánh dấu sự sụp đổ khí vận của nhà Mạc.

Tóm lại, Chủ đề Nam Bắc Triều nói chung và Danh tướng Nguyễn Quyện nói riêng là một nội dung đáng để khai thác và đưa lên màn ảnh. Cũng như làm vẻ vang lịch sử nước nhà, và chứng tỏ rằng ta cũng không kém gì sử Tàu.

Chủ đề chính: #lịch_sử_Việt_Nam

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn